загрузка...
загрузка...
На головну

Конспект лекцій психологія менеджменту

На цій сторінці представлені лекції з предмету "Псіхолоія менеджменту". Цей конспект лекцій містить такі розділи, як:

 • зміст і структура управлінської діяльності
 • психологія суб'єкта управлінської діяльності та їх перцептивні процеси.

Автор: Н. Е. Ревська.

 1. Передісторія науки управління
 2. Основні школи науки управління
 3. Загальні підходи в теорії управління
 4. Сучасний стан теорії управління
 5. Сутність управлінської діяльності
 6. Основні підходи до вивчення управлінської діяльності
 7. Визначення системи основних управлінських функцій
 8. сутність організації
 9. ієрархічні структури
 10. Адхократіческіе (органічні) структури
 11. Основні поняття теорії організації
 12. Сутність функції цілепокладання
 13. Типологія цілей організації
 14. Вимоги до реалізації функції цілепокладання
 15. Визначення функції прогнозування
 16. Основні види і типи прогнозування в управлінській діяльності
 17. Роль і місце планування в організаційному функціонуванні
 18. Структура процесу планування
 19. Типологія планування і його принципи
 20. Поняття організаційної функції
 21. Процеси делегування повноважень
 22. Специфіка функції прийняття рішення в діяльності керівника
 23. Організаційні чинники управлінських рішень
 24. Нормативна структура процесу прийняття управлінського рішення
 25. Типологія управлінських рішень і нормативні вимоги до них
 26. Визначення функції мотивування
 27. Концепції мотивації виконавської діяльності
 28. Основні підходи до реалізації функції мотивування
 29. Визначення комунікативної функції
 30. Типи комунікаційних комунікацій
 31. Нормативна структура комунікативного процесу і його бар'єри
 32. Загальна характеристика контрольно-корекційної функції
 33. Принципи реалізації контрольно-корекційної функції
 34. Визначення системи кадрових функцій
 35. Основні напрямки кадрової роботи керівника
 36. Функції керівника при роботі з персоналом
 37. Визначення системи виробничо-технологічних функцій
 38. Характеристика основних виробничо-технологічних функцій
 39. Поняття похідних функцій управління
 40. Характеристика похідних функцій управління
 41. Перцептивні процеси. Поняття і визначення
 42. Специфіка перцептивних процесів в управлінській діяльності
 43. Поняття мнемічних процесів та їх склад
 44. Специфіка оперативної пам'яті в діяльності керівника
 45. Специфіка довготривалої пам'яті в діяльності керівника
 46. Особистий професійний досвід як регулятор управлінської діяльності
 47. Общепсихологическое поняття мислення
 48. Специфіка мислення в діяльності керівника
 49. Основні властивості практичного мислення в діяльності керівника
 50. Поняття інтелекту в психології
 51. Інтелект і ефективність управлінської діяльності
 52. Специфіка інтелектуальних якостей керівника
 53. Загальна характеристика регулятивних процесів
 54. Специфіка основних регулятивних процесів в управлінській діяльності
 55. Процес прийняття управлінських рішень
 56. Загальна характеристика процесів прийняття управлінських рішень
 57. Характеристика процесуальної організації прийняття управлінських рішень
 58. Структурна організація процесів прийняття управлінських рішень
 59. Феноменологія процесів прийняття управлінських рішень
 60. Індивідуальні відмінності управлінських рішень
 61. Комунікативні процеси в управлінській діяльності
 62. Комунікативна поведінка керівника
 63. Комунікативні явища і процеси в управлінській діяльності
 64. Рефлексивні процеси в управлінській діяльності
 65. Поняття емоційно-вольової регуляції станів
 66. Стрес і управління ним в діяльності керівника
 67. Специфіка регуляції станів в управлінській діяльності
 68. Мотивація діяльності керівника
 69. Особистих досягнень
 70. Процесуальні теорії мотивації
 71. Поняття внутрішньої мотивації
 72. Формальні і неформальні організації. Керівництво та лідерство
 73. Влада як регулятор управлінської діяльності. Керівництво та лідерство
 74. типологія влади
 75. Теорії лідерства та стилі керівництва
 76. Поняття здібностей в психології
 77. Визначення складу управлінських здібностей
 78. менеджерські характеристики
 79. Загальноорганізаційна здатності
 80. Загальні і спеціальні здібності в управлінській діяльності
Всі підручники

© om.net.ua