загрузка...
загрузка...
На головну

Конспект лекцій - Основи економічної теорії

Основу цього видання становить курс лекцій з економічної теорії, прочитаний доцентом Єрмішина П. Г. в Міжнародному Таврійському еколого-політологічному університеті і виданий у двох частинах в 1993-1994 роках. Після цього з'явилося багато підручників і навчальних посібників з різних розділів економіки, в тому числі по загальній економічній теорії.

Конспект лекцій по основі економічної теорії.

 1. Загальне уявлення про значення і стан економічної теорії в сучасному світі
 2. Виникнення і основні етапи розвитку економічної науки
 3. Предмет економічної теорії
 4. Метод економічної теорії
 5. Сучасні напрямки і школи економічної теорії
 6. Загальна характеристика господарської діяльності
 7. Суспільне виробництво і його роль в житті суспільства
 8. Центральні проблеми господарської діяльності і способи їх вирішення в різних економічних системах
 9. Громадський продукт, його склад і стадії руху
 10. Основні форми ведення суспільного господарства
 11. Товарне виробництво - вихідний пункт виникнення капіталізму та основна форма сучасного економічного життя
 12. Суб'єкти сучасного ринкового господарства та економічні цілі в ринковій системі економіки
 13. Закон вартості - економічний закон товарного господарства
 14. Сутність власності як економічної категорії
 15. Трансформація форм власності в зв'язку зі змінами матеріальних умов господарської діяльності
 16. Різноманіття форм власності і видів підприємницької діяльності
 17. Форми власності і теоретичні основи перехідної економіки
 18. Товар і його властивості
 19. Теорія граничної корисності та суб'єктивна цінність блага. Основні напрямки критики трудової теорії вартості
 20. Гроші, їх сутність і основні функції
 21. Інфляція: сутність, причини, наслідки
 22. Сутність і функції ринку
 23. Ринковий механізм і його елементи
 24. Попит і фактори, що визначають його величину
 25. Пропозиція товару і його крива
 26. Пропозиція і попит: ринкова рівновага
 27. Ринок і держава
 28. Економічні функції уряду
 29. Підприємницька діяльність держави
 30. Ринок і держава
 31. Податки і бюджетне регулювання
 32. Основні фактори виробництва
 33. Людина - головний фактор і мета суспільного виробництва
 34. Факторні доходи та їх функціональний розподіл
 35. Формування цін на фактори виробництва
 36. Визначення капіталу в марксистській і сучасній економічній літературі
 37. Економічна природа прибутку
 38. Кругообіг і оборот капіталу
 39. Виробництво додаткового продукту - основа економічного і соціального прогресу суспільства
 40. Механізм функціонування ринку праці
 41. Інвестиції як джерело попиту на працю
 42. Заробітна плата як плата за працю
 43. Основні форми і сучасні системи оплати праці
 44. Витрати виробництва і прибуток
 45. Ціноутворення на промислову продукцію і послуги
 46. Освіта середньої норми прибутку. Ціна виробництва
 47. Формування факторних доходів на торговельний і позичковий капітал
 48. Торговий капітал як відокремилися частина промислового капіталу
 49. витрати обігу
 50. Джерела торгового прибутку
 51. Джерела освіти і специфіка руху позичкового капіталу
 52. Кредит і його форми
 53. Типи банків і їх роль в національній економіці
 54. Особливості відтворення і економічних відносин в сільському господарстві
 55. Рента і орендна плата
 56. Види земельної ренти
 57. Ціна землі
 58. Національна економіка: цілі та результати
 59. Сутність і функції фінансів
 60. Фіскальна політика держави та її вплив на обсяг національного виробництва
 61. Вплив споживання та інвестицій на обсяг національного виробництва
 62. Економічне зростання і його рушійні сили
 63. Сучасний тип економічного зростання і його особливості
 64. ефективність виробництва
 65. Теорія економічної рівноваги та ефективності зростання
 66. Ринковий механізм формування доходів і соціальна політика держави
 67. Складові доходів населення
 68. Диференціація доходів населення: багаті і бідні
 69. Економічне зростання і економічно відсталі країни
 70. Міжнародний поділ праці і теорія порівняльних переваг
 71. Економічні відносини в системі світового господарства і їх регулювання
 72. Сучасні проблеми зовнішньоекономічної політики України
 73. Глобальні економічні проблеми
Всі підручники

© om.net.ua