загрузка...
загрузка...
На головну

Основи охорони праці лекції. Безпека і охорона праці в організації чи підприємстві

До вашої уваги представляємо курс лекцій охорона праці. Тут зібрані лекції про охорону праці, як науки.

Лекції представлені в чотирьох розділах.

Розділ 1. Основи охорони праці

Тема 1. Основні принципи забезпечення безпеки і охорони праці
Тема 2. Основні положення трудового права
Тема 3. Правові основи охорони праці

 1. Загальні відомості про охорону праці
 2. Людина живий організм. Особливості будови організму людини
 3. Організм людини і навколишнє середовище. вплив
 4. Умови праці
 5. Поняття безпеку праці
 6. Ідентифікація небезпек і оцінка ризиків
 7. Основні принципи забезпечення безпеки
 8. Поняття охорони праці
 9. Поняття соціально прийнятного ризику
 10. Компенсації за важку роботу і роботу з шкідливими або небезпечними умовами праці
 11. Економічне забезпечення охорони праці
 12. Основні поняття трудового права
 13. Трудовий договір
 14. дисципліна праці
 15. Внутрішній трудовий розпорядок
 16. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників
 17. Оплата праці та заробітна плата
 18. соціальне партнерство
 19. Правові основи охорони праці
 20. Державне регулювання в сфері охорони праці
 21. Державні нормативні вимоги з охорони праці
 22. Обов'язок і відповідальність працівників щодо дотримання вимог охорони праці та трудового розпорядку. Обов'язок і відповідальність роботодавця
 23. Обов'язки і відповідальність посадових осіб за дотримання вимог законодавства про працю та про охорону праці

Розділ 2. Основи управління охороною праці в організації:

Тема 4. Основи управління охороною праці в організації

 1. Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці
 2. Загальні поняття про внутрішню мотивації людини
 3. Організація системи управління охороною праці
 4. соціальне партнерство
 5. Атестація робочих місць за умовами праці
 6. Розробка інструкцій з охорони праці
 7. Організація навчання з охорони праці і перевірки знань вимог охорони праці працівників організацій
 8. Надання компенсацій за умови праці: забезпечення працівників засобами індивідуального захисту
 9. Документація системи управління охороною праці
 10. Сертифікація робіт з охорони праці

Розділ 3. Спеціальні питання забезпечення вимог охорони праці та безпеки виробничої діяльності:

Тема 5. Забезпечення вимог безпеки праці.

 1. Технічне забезпечення безпеки будівель і споруд, обладнання та інструменту, технологічних процесів
 2. Вплив людини на повітря
 3. Охорона праці вентиляція
 4. Захист від шуму. Методи і засоби захисту від вібрації
 5. Освітлення в охороні праці
 6. неіонізуюче випромінювання
 7. Захист від іонізуючих випромінювань
 8. Небезпечні виробничі об'єкти і забезпечення промислової безпеки
 9. Організація безпечного виконання робіт з підвищеною небезпекою
 10. забезпечення електробезпеки
 11. Вражаюча дія електричного струму на організм людини
 12. Фактори що визначають ураження електричним струмом
 13. Засоби захисту від ураження електрострумом
 14. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом
 15. Заземлення занулення захисне відключення
 16. Організація безпечної експлуатації електроустановок
 17. Організація навчання правилам електробезпеки в освітніх установах
 18. Забезпечення пожежної безпеки
 19. Потенційні джерела запалювання
 20. Небезпечні фактори пожежі та вибуху
 21. Основи пожежної профілактики
 22. Система оповіщення людей про пожежу
 23. установки пожежогасіння

Розділ 4. Соціальний захист постраждалих на виробництві

Тема 6. Виробничий травматизм, його профілактика та порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві
Тема 7. Попередження і порядок розслідування та обліку професійних захворювань
Тема 8. Загальні правові засади відшкодування заподіяної шкоди. Обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Тема 9. Надання першої допомоги потерпілим на виробництві

 1. Основи попередження виробничого травматизму
 2. Виробничі травми та їх класифікація
 3. Кваліфікація нещасних випадків на виробництві
 4. Обов'язки працівників і роботодавця при нещасному випадку на виробництві
 5. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві
 6. Оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків на виробництві та їх облік
 7. Класифікація професійних захворювань
 8. Встановлення професійного захворювання
 9. Порядок розслідування професійних захворювань
 10. Відшкодування шкоди заподіяної здоров'ю або життю працівника
 11. Обов'язково соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
 12. Роль першої допомоги потерпілому при нещасному випадку
 13. Вимоги до першої медичної допомоги
 14. Відомості про організм людини
 15. Порядок дій при наданні першої допомоги потерпілому на місці події
 16. Оцінка стану потерпілого
 17. Правила зняття одягу і взуття з потерпілого при наданні першої допомоги
 18. транспортування потерпілих
 19. Пов'язки при травмах різної локалізації
 20. Мінімально необхідні кошти для надання першої допомоги при травмах і інших невідкладних станах
 21. Ознаки клінічної смерті
 22. зупинка дихання
 23. Людина в комі. причини
 24. стан колапсу
 25. стан шоку
 26. ознаки непритомності
 27. види кровотеч
 28. Травма голови. Причина травми голови
 29. травми грудей
 30. Травми шийного хребта
 31. травми живота
 32. травми тазу
 33. травми кінцівок
 34. ступені опіків
 35. Ступені відмороження та ознаки
 36. переохолодження організму
 37. Гострі отруєння організму
 38. Види електротравм. ознаки електротравми
 39. Болі в серці
 40. Гострий біль в животі
 41. Основи серцево легеневої реанімації
 42. Етапи серцево-легеневої реанімації
 43. Способи тимчасової зупинки кровотечі
 44. Захист рани від інфікування
 45. Перша медична допомога при пораненнях
 46. Перша допомога при травмі голови
 47. Перша допомога при травмі хребта
 48. Перша допомога при травмах грудей
 49. Перша допомога при травмах живота
 50. Перша допомога при травмах таза
 51. Перша допомога при травмах кінцівок
 52. Перша медична допомога при опіках або термічних травмах
 53. Перша допомога при відмороженні
 54. Перша допомога при переохолодженні
 55. Перша допомога при втраті свідомості
 56. Епілепсія перша допомога
 57. Перша допомога при гострих отруєннях
 58. Перша допомога при електротравма
 59. Болі в серці перша допомога
 60. Перша допомога при болю в животі
Всі підручники

© om.net.ua