загрузка...
загрузка...
На головну

Фізичні явища. конспект лекції

До вашої уваги представляємо курс лекцій фізичні явища.

 1. Введення в фізичні явища
 2. Методи зондової мікроскопії. 1.1.1. Атомно-силова мікроскопія
 3. силова спектроскопія
 4. Методи, які використовують датчики на основі консолей
 5. Архітектура Кантільоверниє датчиків і системи контролю за становищем консолей
 6. Виробництво і методи очищення консолей
 7. Перетворювачі біохімічних реакцій в аналітичний сигнал
 8. амперометричний аналізатор
 9. Потенциометрический аналізатор
 10. ємнісний иммуносенсор
 11. кондуктометрические датчики
 12. Оптичні иммуносенсор
 13. пьезокварцевиє иммуносенсор
 14. Порівняльний аналіз аналітичних можливостей різних типів иммуносенсор
 15. Дослідження хімічних і біологічних процесів на поверхні кантільовери. Хемосорбція низькомолекулярних речовин і поверхневі хімічні реакції
 16. Кантільоверниє Сенора на основі високомолекулярних і біополімерних систем
 17. Пристрій і принцип роботи ПАР -перетворювачі
 18. ОСНОВНІ ТИПИ акустоелектронні ПРИСТРОЇВ Лінії затримки
 19. Смугові фільтри на ПАР
 20. Резонатори на ПАР
 21. Пристрої формування і стиснення складних сигналів на ПАР
 22. Фізичні основи акустооптичних пристроїв акустооптика -
 23. модулятори
 24. розгортається пристрої
 25. Компресори імпульсів
 26. Акустооптіческіе системи з зворотними зв'язками:
 27. Глава 5. Ефекти взаємодії електромагнітного поля з речовиною
 28. Фізичні основи колебательной спектроскопії
 29. магнітооптичні явища
 30. ефект Зеемана
 31. ефект Штарка
 32. Резонансні режими взаємодії поля з речовиною
 33. Електронний парамагнітний резонанс (ЕПР)
 34. Ядерний магнітний резонанс
 35. Явище магнітного резонансу використовується для виявлення і вимірювання електричних і магнітних взаємодій електронів і ядер в макроскопічних кількостях речовини. Це явище обумовлене парамагнітної орієнтацією електронного і ядерного струмів зовн
 36. ефект Мессбауера
 37. ефект Ганна
 38. Основи взаємодії електромагнітних хвиль і пучків частинок з речовиною
 39. Інтерференційні і дифракційні явища при русі частинок
 40. Електронно-оптичні пристрої
 41. Фізичні основи електронної мікроскопії Електронний мікроскоп
 42. Растровиий едектронний мікроскоп
 43. Оже-спектроскопія
 44. Нейтронографія
 45. Нейтронографія
 46. Глава 11. Макроскопічні квантові ефекти в твердих тілах
 47. Фізична природа тунельного ефекту
 48. Пробій Зинера. автоелектронна емісія
 49. Принцип роботи скануючого тунельного мікроскопа
 50. Пристрій і принцип роботи СТМ
 51. Атомна силова мікроскопія
 52. Пристрій і принцип роботи АСМ
 53. СХЕМА ЕКСПЕРИМЕНТУ
 54. Збірка молекул з окремих деталей
 55. Квантовий ефект Холла і його застосування при побудові еталона опору
 56. Фізичні основи застосування явища надпровідності в вимірювальних приладах
 57. властивості надпровідників
 58. Квантово-механічна теорія надпровідності
 59. Пояснення понять екситона і поляритону
 60. Застосування явища надпровідності в вимірювальної техніки
 61. Ефект Мейснера і його практичне застосування
 62. Стаціонарний і нестаціонарний ефекти Джозефсона і застосування їх в вимірювальної техніки
 63. Скануючі магнітні мікроскопи на основі надпровідних квантових інтерферометрів (СКВІД - мікроскопія) СКВИДов
 64. Вимірювальна частина СКВИДа
 65. СКВІД на змінному струмі
 66. Скануючий СКВІД-мікроскоп
 67. Скануючий СКВІД-мікроскоп (ССМ-77)
 68. Принципи дії ССМ-77
 69. Приклади застосувань ССМ-77
 70. Фізична електроніка та нанофізика, нанотехнології і наноматеріали, загальні зауваження
 71. Електронно і іонно-стимульовані процеси на поверхні твердих тіл
 72. Лінійно-цепочечний вуглець. Синтез і аналіз
 73. наноелектроніка
 74. емісійна електроніка
 75. Методи дослідження наноматеріалів та наноструктур
 76. Приклади використання наноматеріалів в електроніці та вимірювальної техніки
 77. Плівки Ленгмюра-Блоджет (ЛБ - плівки) добре видно в атомно-силовий мікроскоп
 78. Графен
 79. фулерени
 80. вуглецеві нанотрубки
 81. Використання наночастинок для дослідження біооб'єктів
 82. Ефект квант-екситонного взаємодії
 83. Фізичні основи створення мікро- і нано-електромеханічних систем (МЕМС)
 84. Датчики і мікроактюатори
 85. Приклади створення і область застосування мікро- і нанодатчіков
 86. Застосування використання MEMS в телекомунікаціях
 87. Конструктивні особливості та основні характеристики мікроелектромеханічних пристроїв 3 3.1 Технологія MEMS
 88. MEMS-дисплеї
 89. MEMS-джерела живлення для портативних пристроїв
 90. електромеханічна пам'ять
 91. Приклади пристроїв на основі МЕМС прмишленность виконання
 92. Принципи побудови і особливості функціонування електромеханічних квантових коливальних систем
 93. Зв'язок понять квантових і класичних коливальних систем
 94. Квантовий осцилятор на базі електромеханічного резонатора
 95. квантовий комп'ютер
 96. література
 97. Особливості фізики нелінійних процесів в складних динамічних системах
 98. Сенсорні системи. Органи відчуттів. Фізіологія органів чуття. Функції сенсорних систем. Сенсорне сприйняття. Етапи сенсорного сприйняття. сенсорні системи
 99. Сенсорні системи людини
 100. сенсорне сприйняття
 101. Загальна фізіологія сенсорних систем. Класифікації рецепторів. Адекватні рецептори. Механорецептори. Хеморецептори. Фоторецептори. Терморецептори. Загальна фізіологія сенсорних систем
 102. Класифікації рецепторів Рецептори
 103. механорецептори
 104. Класифікація рецепторів. Мономодальні і полімодальні рецептори. Ноцицепторах (больові рецептори). Екстерорецептори. Інтерорецептори.
 105. Перетворення енергії подразника в рецепторах. Рецепторний потенціал. Абсолютний поріг. Тривалість відчуття. Адаптація рецепторів.
 106. Величина рецептивних полів
 107. Обробка інформації в перемикальних ядрах і провідних шляхах сенсорної системи. Латеральне гальмування.
 108. латеральне гальмування
 109. Спадний гальмування (посилення). Механізм негативного зворотного зв'язку. Механізм позитивного зворотного зв'язку. Багатоканальність.
 110. Глядачеві відчуття
 111. Суб'єктивне сенсорне сприйняття. Абсолютний поріг відчуття. Диференціальний поріг. Поріг розрізнення. Закон Вебера. Закон Вебера-Фехнера. Шкала Стівенса. Кожна сенсорна система
 112. закон Вебера
 113. Суб'єктивна оцінка інтенсивності подразника
 114. просторові характеристики
 115. Тимчасова характеристика сприйняття діючих стимулів
 116. Соматовісцеральной сенсорна система. Соматовісцеральной система.
 117. тактильна чутливість
 118. Площа рецептивних полів сенсорних нейронів
 119. Інкапсульовані рецептори іннервуються
 120. Пропріоцептивна чутливість, відчуття, сприйняття
 121. пропріоцептори
 122. Сенсорні сигнали від пропріоцепторів
 123. Використання штучних нейронних мереж для отримання, передачі та обробки вимірювальної інформації
Всі підручники

© om.net.ua