загрузка...
загрузка...
На головну

Фізика. уроки фізики

У цьому розділі розглядаються навчальні уроки фізики.

У даній категорії представлені лекції вивчення предмета фізики як науки.

 1. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу за допомогою горизонтального капіляра
 2. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу по підняттю рідини в капілярах
 3. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини за методом відкривання кільця
 4. Вивчення залежності коефіцієнта поверхневого натягу від температури за методом максимального тиску в бульбашці
 5. Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя методом Стокса
 6. Визначення залежності коефіцієнта в'язкості рідини від температури за допомогою капілярного віскозиметра
 7. Визначення залежності коефіцієнта в'язкості від температури віскозиметром Оствальда
 8. Визначення довжини вільного пробігу і ефективного діаметра молекул газу за коефіцієнтом внутрішнього тертя
 9. Визначення молекулярної ваги легко випаровується рідини
 10. Визначення теплоти пароутворення легко летючої рідини по залежності тиску насичених парів від температури
 11. Вивчення законів броунівського руху і визначення розмірів зважених часток
 12. Двовимірний розподіл Максвелла
 13. Деякі елементи вакуумної техніки
 14. Отримання низьких тисків
 15. Вимірювання низьких тисків компресійний манометр
 16. Термопарний манометр - вакууметр
 17. Визначення залежності швидкості відкачки вакуумної системи від тиску
 18. Вивчення залежності коефіцієнта теплопровідності газу від тиску
 19. Вимірювання коефіцієнта дифузії парів легко випаровується рідини в повітрі
 20. Побудова діаграми стану системи олово-свинець термічним методом і визначення евтектичною точки
 21. Визначення питомої теплоємності твердих тіл методом адіабатичного калориметр
 22. Визначення теплоємності металів методом охолодження
 23. Визначення коефіцієнта теплопровідності металів
 24. Визначення коефіцієнта Пуассона за методом Клемана і Дезорма
 25. Визначення коефіцієнта Пуассона з залежності швидкості звуку в газі від температури за методом стоячої хвилі
 26. Визначення напружень при розтягуванні-стисненні
 27. Деформації при розтягуванні-стисненні і закон Гука
 28. Визначення переміщень для деформації розтягування-стиснення
 29. Напружений стан при розтягуванні-стисненні і закон парності дотичних напружень
 30. Допустимі напруги, коефіцієнт запасу і розрахунки на міцність при розтягуванні-стисненні
Всі підручники

© om.net.ua