загрузка...
загрузка...
На головну

Небезпечні фактори надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру

В даному розділі ви знайдете курс лекцій з дисципліни «Небезпечні фактори надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру». Тут розповідається про будову планети Земля, небезпечні природні явища, а також класифікація небезпеки і природних явищ.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Будова і динаміка сфер Землі. Біосфера її структура і роль
Тема 2. "Екологічна безпека".
Надзвичайні і екстремальні ситуації для людини, викликані
природними та антропогенними екологічними факторами
Тема 3. Класифікація надзвичайних ситуацій природного і
техногенного характеру
Тема 4. Надзвичайні ситуації природного характеру
Тема 4.1. «Небезпечні природні явища в літосфері. землетруси,
обвали, селі, зсуви »
Тема 4.1.2. Пожежі в природних екосистемах
Тема 4.2. Небезпечні природні явища в атмосфері
Тема 4.3. Небезпечні природні явища в гідросфері
Тема 4.4. Біологічні небезпечні явища
Тема 5. Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного характеру
Тема 5.1. Аварії на радіаційно-небезпечних об'єктах
Тема 5.2.Класифікація аварійно на хімічних небезпечних об'єктах
Тема 5.3. Аварії на вибухопожежонебезпечних об'єктах.

 1. будова Землі
 2. Будова і динаміка літосфери
 3. Будова і динаміка магнітосфери і атмосфери Землі
 4. Будова і динаміка гідросфери Землі
 5. будова біосфери
 6. Екологічна безпека. Надзвичайні і екстремальні ситуації для людини, викликані природними та антропогенними екологічними факторами
 7. Надзвичайні ситуації пов'язані зі зміною суші
 8. Надзвичайні ситуації пов'язані зі зміною складу і властивостей атмосфери
 9. Надзвичайні ситуації, пов'язані зі зміною стану гідросфери
 10. Надзвичайні ситуації, пов'язані зі зміною стану біосфери
 11. Джерела небезпеки характерні для РБ
 12. Класифікація надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру
 13. Основні поняття, терміни і визначення НС природного характеру
 14. Класифікація небезпечних природних явищ
 15. Геофізичне небезпечне явище - землетрус
 16. Класифікація землетрусів за причинами виникнення
 17. характеристики землетрусів
 18. тривалість землетрусів
 19. Геологічна небезпечне явище - ОБВАЛ, зсуви, селі
 20. Пожежі в природних екосистемах. Лісові і торф'яні пожежі
 21. Класифікація лісових пожеж і їх основні характеристики
 22. Заходи щодо обмеження поширення пожежі в лісі
 23. Пожежі степових та хлібних масивів
 24. Бурі, шквали, урагани їх характеристика, що вражають чинники
 25. Екстремальні опади і сніжно-льодовикові явища, їх небезпечні наслідки
 26. Екстремальні температури повітря, їх небезпечні чинники
 27. Морські гідрологічні небезпечні явища
 28. Основні поняття і класифікація гідрологічних надзвичайних ситуацій
 29. Основні характеристики повеней. Фактори, що впливають на масштаби повеней
 30. Небезпечні наслідки повеней
 31. Класифікація біологічно небезпечних явищ за типами і видам. Основні терміни та визначення
 32. Інфекційні захворювання людей
 33. Інфекційні хвороби тварин
 34. Шляхи і фактори поширення інфекційних захворювань людей, тварин
 35. Інфекційні хвороби рослин
 36. Основні заходи по локалізації епідемій, епізоотій, епіфітотій
 37. Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного характеру
 38. Транспортні аварії
 39. Аварії на хімічно небезпечних об'єктах
 40. Аварії ні радіаційно-небезпечних об'єктах
 41. Аварії на гідродинамічних спорудах
 42. Аварії на комунально-енергетичних мережах
 43. Основні заходи для попередження техногенних НС
 44. Дії населення в НС, обумовлених виробничими аваріями
 45. Відкриття явища радіоактивності
 46. Класифікація джерел радіоактивних заражень
 47. Характеристика АЕС і підприємств з ядерним паливним циклом
 48. Історія аварій на радіаційно-небезпечних об'єктах
 49. Аварії на радіаційно-небезпечних об'єктах. Основні визначення
 50. Особливості забруднення навколишнього середовища на радіаційно-небезпечних об'єктах
 51. Особливості іонізуючого випромінювання при дії на живий організм
 52. Надзвичайні ситуації, пов'язані з викидом хімічно небезпечних речовин
 53. Класифікація аварійно хімічних небезпечних речовин
 54. Класифікація хімічно небезпечних об'єктів
 55. Причини і особливості аварій на хімічно небезпечних об'єктів
 56. Характеристики основних ахова
 57. Коротка характеристика і класифікація пожежонебезпечних і вибухонебезпечних об'єктів
 58. Поняття і класифікація пожеж
 59. Поняття і класифікація вибухів
 60. Джерела пожежі і вибуху, їх вражаючі фактори
Всі підручники

© om.net.ua