загрузка...
загрузка...
На головну

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА. Навчальний посібник. Укладач Н. Н. Пушина, кандидат економічних наук, доцент

 1. Поняття і види підприємств
 2. Організаційно-правові форми комерційних організацій
 3. Організаційно-правові форми некомерційних організацій
 4. об'єднання підприємств
 5. Основні законодавчі акти, що регламентують правове становище підприємств різних організаційно-правових форм
 6. Внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства
 7. Місія та мета
 8. Організаційна структура
 9. Виробнича структура підприємства
 10. Ресурсне забезпечення та ефективність використання ресурсів
 11. організаційна культура
 12. Джерела формування майна
 13. Поняття і види інвестицій
 14. Джерела фінансування інвестицій
 15. Загальна характеристика виробничих результатів
 16. Вартісні показники виробничої програми
 17. Поняття виробничої програми
 18. Виробнича потужність підприємства
 19. конкурентоспроможність продукції
 20. Поняття, склад і структура основних фондів
 21. Структура основних засобів
 22. Оцінка основних засобів
 23. Нарахування амортизації в російській практиці
 24. Механізми прискореної амортизації в російській практиці
 25. Показники стану і використання основних засобів
 26. Перелік законодавчих актів по темі
 27. Поняття і склад оборотних коштів
 28. Необхідність визначення потреби в оборотних коштах
 29. Методи розрахунку потреби в оборотних коштах
 30. Розрахунок нормативу оборотних коштів за елементами
 31. Вартісна оцінка обліку та списання матеріальних запасів у виробництво
 32. Показники ефективності використання оборотних коштів
 33. Поняття і склад персоналу підприємства
 34. Продуктивність праці
 35. ОПЛАТА ПРАЦІ
 36. Відрядна форма оплати праці
 37. Погодинна форма оплати праці
 38. Безтарифні системи оплати праці
 39. Основні законодавчі акти в сфері оплати праці
 40. Поняття собівартості, роль собівартості в забезпеченні конкурентоспроможності продукції
 41. Угруповання за елементами витрат
 42. Угруповання за статтями калькуляції
 43. Угруповання витрат в залежності від способу включення в собівартість готової продукції
 44. Угруповання витрат в залежності від їх зміни при зміні обсягів виробництва
 45. Угруповання витрат по фактору часу
 46. Нормативний метод калькулювання собівартості продукції
 47. Методи розподілу непрямих витрат
 48. Доходи, ПРИБУТОК І РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ
 49. Взаємозв'язок обсягів реалізації, виручки від реалізації та прибутку організації. Точка беззбитковості
 50. Список використаних літературних джерел
Всі підручники

© om.net.ua