загрузка...
загрузка...
На головну

Економіка як наука. предмет економіки

Економіка (Економікс) - наука про використання гілки обмежених ресурсів з метою задоволення необмежених потреб людини ..

У даній категорії представляємо курс предмет економіки. Тут представлені лекції основи економіки як науки.

 1. Введення в курс економічної теорії
 2. Товарно ринкове виробництво. Організація виробництва
 3. Економічні відносини власності
 4. Економіка грошей | Роль грошей в економіці | функції грошей
 5. Сучасна банківська система
 6. Валовий національний продукт
 7. Міжнародний поділ праці
 8. Міжнародна економіка та її структура
 9. Світовий ринок і міжнародний рух товарів
 10. Світове господарство і міжнародний рух факторів виробництва
 11. Сектори економічної діяльності
 12. Економічні сектора взаємозв'язку
 13. Групи країн в міжнародній економіці
 14. Теорії міжнародної торгівлі
 15. Основні риси міжнародної торгівлі
 16. Динаміка і структура міжнародної торгівлі
 17. торгова політика
 18. Сущьность і форми міжнародного руху капіталу
 19. Прямі міжнародні інвестиції
 20. Прямі іноземні інвестиції. наслідки
 21. Сутність міжнародного кредиту
 22. Основні форми міжнародного кредиту
 23. Інституційна структура міжнародного кредиту. Міжнародні фінансові центри
 24. Причини міжнародної міграції робочої сили
 25. Основні етапи міжнародної міграції
 26. Міжнародне переміщення трудових ресурсів
 27. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Міжнародна організація праці
 28. Поняття валютні відносини | Світова валютна система
 29. Поняття валюти | конвертованість валюти
 30. Еволюція валютної системи
 31. Європейська валютна система
 32. Валютний курс
 33. Теорії платіжного балансу
 34. Рахунок поточних операцій платіжного балансу
 35. Рахунок поточних операцій з капіталом і фінансовими операціями
 36. Фінансування платіжного балансу
 37. Становлення інтеграційних процесів
 38. Типи інтеграційних об'єднань
 39. Статичні і динамічні ефекти інтеграції
 40. західноєвропейська інтеграція
 41. Глобалізація світових економічних процесів
 42. Глобальні економічні проблеми
 43. Об'єктивна необхідність і умови інтеграції України в сучасну міжнародну економічну систему
 44. Внутреннеекономіческіе і зовнішньоекономічні фактори включення в міжнародну економічну систему
 45. Стратегічні напрямки інтернаціоналізації української економіки
 46. Нові форми включення України в міжнародну економічну систему
 47. Алгоритми діяльності інформаційно-аналітичного центру підприємства і забезпечення їх підтримки організаційно-штатною структурою
 48. теорія виробництва
 49. теорія споживання
 50. математична економіка
 51. Заробітна плата | Зарплата
 52. кредитор
 53. Фінансове банкрутство. фіктивне банкрутство
 54. санація економічна
 55. платоспроможність
 56. неплатоспроможність
 57. Дефолт: Технічний, Державний
 58. Кредитний дефолтний своп
 59. Ринок в економіці. функції ринку
 60. Житлово-комунальне господарство
 61. Господарство. типи господарств
 62. Натуральне господарство
 63. Продуктивність праці
 64. Робоча сила і економіка
 65. автаркія економіка
 66. Традиційна економіка | Натуральна організація суспільного виробництва
 67. Знаряддя праці людини в економіці
 68. засоби праці
 69. економічні закони
 70. виробничі відносини
 71. Господарська діяльність
 72. продуктивні сили
 73. товарне виробництво
 74. Розподіл праці
 75. Міжнародний поділ праці
 76. капітал
 77. управління
 78. Реальний капітал. фізичний капітал
 79. Фінансовий капітал
 80. фактори виробництва
 81. Сільське господарство
 82. Важка промисловість
 83. Хімічна промисловість
 84. Машинобудування
 85. індустріальне суспільство
 86. Аналіз господарської діяльності
Всі підручники

© om.net.ua