загрузка...
загрузка...
На головну

економічний аналіз

Тут представлений курс лекцій з економічного аналізу.

Економічний аналіз - це необхідний інструмент для кожної фірми, підприємця і бізнесмена. Він допомагає визначити і проаналізувати економічну ефективність.

Автор: Шарафанова Е. Е.

 1. Предмет і зміст економічного аналізу
 2. Види економічного аналізу
 3. Основні правила організації економічного аналізу
 4. Організаційні форми і виконавці при проведенні економічного аналізу на підприємстві
 5. Планування аналітичної роботи на підприємстві
 6. Моделювання господарських процесів
 7. Детерміновані схеми зв'язку економічного аналізу
 8. Формальні методи розукрупнення окремих факторів
 9. Метод ланцюгових підстановок в економічному аналізі
 10. Метод абсолютних різниць в економічному аналізі
 11. Метод відносних різниць в економічному аналізі
 12. Індексний метод в економічному аналізі
 13. Інтегральний спосіб в економічному аналізі
 14. Порівняння як спосіб економічного аналізу
 15. Способи привиди показників в такий же вид
 16. Спосіб угруповань в економічному аналізі
 17. Використання показників динаміки в економічному аналізі
 18. Балансовий спосіб економічного аналізу
 19. Завдання, основні напрямки та інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства
 20. Аналіз змін в структурі активів балансу підприємства
 21. Аналіз структури пасивів балансу підприємства
 22. Система показників фінансового стану підприємства та методи їх визначення
 23. Оцінка платоспроможності підприємства
 24. Оцінка кредитоспроможності підприємства
 25. Оцінка фінансової стійкості
 26. Аналіз ліквідності балансу
 27. Аналіз фінансових передумов банкрутства підприємства
 28. Аналіз обсягів реалізації продукції
 29. Аналіз динаміки обсягу виробництва
 30. Аналіз виконання плану за асортиментом
 31. Аналіз структури продукції економічного аналізу
 32. Аналіз ритмічності виробництва в економічному аналізі
 33. Аналіз якості продукції
 34. Угруповання витрат. Аналіз собівартості продукції
 35. Хема аналізу собівартості продукції
 36. Аналіз витрат на карбованець товарної продукції
 37. Аналіз непрямих витрат при обчисленні собівартості
 38. Аналіз загальновиробничих і загальногосподарських витрат
 39. Визначення резервів зниження собівартості продукції і послуг
 40. Аналіз використання трудових ресурсів
 41. Порядок виключення надурочно відпрацьованих годин
 42. Резерви зростання продуктивності трудомісткості продукції
 43. Чисельність і категорії чисельності персоналу підприємства
 44. Аналіз оплати праці
Всі підручники

© om.net.ua